TDB

Ana Konular

KONU BAŞLIKLARI

 • Erken Puberte  Tedavi Endikasyonları- Final Boy
 • Boy Kısalığına Büyüme Kıkırdağı Açısından Bakış
 • Büyüme Hormonu Tedavisinin Değişik Endikasyonlardaki Kullanımı-Sorunlar
 • Doğumsal izole TSH Eksikliğine Tanısal Yaklaşım
 • Prenatal dönemden ergenliğe hipo-hipertiroidi
 • Adrenal Yetmezlik Eşlik Eden Sorunlar ve Yönetimi
 • Covid 19 ve Adrenal Etkilenimin Yönetimi
 • İnsidentalomalara Yaklaşım
 • Steroid Biyosentezi İçinde oxo-androjenlerin Önemi
 • Direnç Sendromları
 • Cinsiyet Gelişim Kusurlarına Uzun süreli İzlem
 • Ergen kızlarda endokrin sorunlar (PKOS, Hirşutizm vb.) Multidisipliner Yaklaşım
 • Osteogenezis İmperfektada  Multidisipliner Yaklaşım
 • Mg Metabolizma Bozuklukları
 • MAS/ Polyostotik Fibrous Displazi Tedavi- Evet, Hayır
 • Çocuklarda İdiopatik Osteoporoza Yaklaşım
 • Diyabet Yönetiminde Teknoloji Kullanımında Yenilikler
 • Tip 1 Diyabette Egzersiz Reçetesi
 • Pediatrik Endokrinolojide Nadir Bozukluklarda Yeni Tedaviler

 

Önemli
Tarihler