TDB

Davet

Değerli Meslektaşlarım,

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı olarak, Ulusal Çocuk Endokrinoloji ve Diyabet Derneği ile birlikte, 6-10 Ekim 2021 tarihinde Gloria Golf Resort Belek/ Antalya’da otelde hybrid olarak düzenlenecek olan XXV. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi’ne ev sahipliği yapmaktan onur duyuyoruz.

Çocuk Endokrinoloji alanına otuz yılını vermiş bir öğretim üyesi olarak Ankara’da 1994 yılında ülkemizin ilk Çocuk Endokrin bilimsel toplantısı Gazi Tıp Pediatri Günleri - Pediatrik Endokrinoloji Sempozyumunu düzenlediğimiz tarihten bu yana Çocuk Endokrinoloji’nin, toplantılarımızın, kongrelerimizin büyük bir ivme ile ilerlemesini gözlemlemek gerçekten bana kıvanç vermektedir.

Kongremizde Çocuk Endokrinoloji alanında temel konularla birlikte yeniliklerin yer aldığı oturumlar, konferanslar, paneller yanı sıra özellikle çocuk endokrinolojiye yeni başlamış yan dal uzmanlarımız için düzenlenen VII. Pediatrik Endokrinolojiye Giriş Kursu, diyabet ekibinin tüm paydaşlarının katıldığı XX. Diyabet Ekibi Kursu, son yıllarda ki gelişmeler sonucu tanı ve tedavi de önemli bakış açısı oluşturan genetik konusunun her yönden değerlendirildiği II. Genetik Kursu yapılacaktır. Kongremize katılan, alanında deneyimli ulusal ve uluslararası bilim insanları ile bilgileri paylaşma, birlikte tartışma olanağı bulunacaktır.

Sizlerin katılımı ile 2020 yılında dünyada ve ülkemizde meydana gelen, tüm insanlığı etkileyen COVİD-19 Pandemisi’nin ortadan kalkmasıyla, yüz yüze her yönü ile bilimsel tartışmaların yapılabileceği şekilde 6-10 Ekim 2021 tarihinde kongremizi Antalya’da yapabilmeyi içtenlikle dilediğimi paylaşmak istiyorum…

Antalya’da buluşmak dileği ile...

Sevgi ve Saygılarımla


Prof. Dr. Peyami Cinaz
Kongre Başkanı

 

Önemli
Tarihler